centre de jardineria

Productes en exposició

Amplia gama de productes en exposició
arbres, arbustos, plantes de flor, material i complements per l'hort urbà, substractes, adobs, àrids decoratius, fustes tractades (pèrgoles), llavors, bulbs, productes fito-sanitaris